Κάλυψη εκδηλώσεων

square asset light square asset Κάλυψη εκδηλώσεων cover image

Με αίσθημα ευθύνης η Creta Ambulance αναλαμβάνει την υγειονομική κάλυψη παντός είδους εκδηλώσεων (πολιτιστικών, αθλητικών, κ.ά.)  ή εργασίων που απαιτείται η παρουσία ασθενοφόρου και εξειδικευμένου προσωπικού, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δίπλα σας όταν μας έχετε ανάγκη!

Με προτεραιότητα τον συνάνθρωπο μας που βρίσκεται σε ανάγκη κινούμαστε πάντα με σεβασμό και επαγγελματισμό παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Ασθενοφόρο στην Κρήτη